NOR projekti

                                                                Norvēģijas grantu projekts

                                                             

01.07.2022

Projekts “Jaunas produkcijas – terases dēļu un augstas kvalitātes latojuma – ražošanas uzsākšana, ieviešot inovatīvu kokapstrādes tehnoloģiju” saņem grantu 599 522,85 EUR apmērā no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas. Projekta mērķis ir veikt jaunas, progresīvas kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu un iekārtu komponenšu piegādi, uzstādīšanu un instalāciju vienotā tehnoloģiskajā līnijā, ieviešot videi draudzīgu ražošanas procesu un uzsākot jaunu, videi draudzīgu produktu - terases dēļus un augstas kvalitatīvas latojuma – ražošanu.

Projektu atbalsta Norvēģijas granti/Supported by Norway through the Norway Grants

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Jaunas produkcijas – terases dēļu un augstas kvalitātes latojuma – ražošanas uzsākšana, ieviešot inovatīvu kokapstrādes tehnoloģiju

Projekta numurs: NOS-NOFI-2021/30

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Atklāts konkurss: grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VUDLANDE”

Projekta partneris: “KAIZEN INSTITUTE NORWAY” AS

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 6 098 910,00 EUR

Granta līdzfinansējums: 599 522,85 EUR

Projekta mērķis: veikt jaunas, progresīvas kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu un iekārtu komponenšu piegādi, uzstādīšanu un instalāciju vienotā tehnoloģiskajā līnijā, ieviešot videi draudzīgu ražošanas procesu un uzsākot jaunu, videi draudzīgu produktu - terases dēļus un augstas kvalitatīvas latojuma – ražošanu.

Projekta īstenošanas vieta: Smiltenes nov., Launkalnes pag., "Lejasupītes", LV-4729

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši (no 2022. gada 1. marta līdz 2024. gada 28. februārim)

Kontaktpersona: Māris Zālītis, tālr. 29420501, e-pasts: [email protected]  

Papildu informācija par programmu: https://eeagrants.lv/

===================

Par Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas