Eiropas Savienības atbalsts

Publicēšanas datums: 04.02.2021.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 2.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Saistībā ar ilgstošo covid-19 ārkārtas stāvokli valstī 2020.gadā tika veikti visi priekšdarbi, lai 2021.gada 2.februārī tiktu parakstīts līgums ar pakalpojuma sniedzēju par būvprojekta izstrādi. Plānojams, ka būvprojekts tiks izstrādāts līdz vasaras beigām.

Atgādinām, ka projekta īstenošanas mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Uzņēmuma paplašināšanās tiešā mērā stimulēs Smiltenes novada ekonomisko rādītāju un labklājības celšanu, proti, ar jaunā ražošanas korpusa izbūvi tiks radītas vismaz 24 jaunas darba vietas, kurās plānots nodarbināt cilvēkus gan no apkārtējā reģiona, gan rosinot atgriezties cilvēkus no Rīgas un ārvalstīm, kas šo reģionu pametuši labāka darba un atalgojuma meklējumos. Tāpat uzņēmuma attīstība cels SIA “VUDLANDE” finanšu rādītājus, cita starpā arī valsts un pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu apjomu, kas tālāk novirzāms novada kopējās attīstības veicināšanai.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

Publicēšanas datums: 04.01.2021.

SIA "VUDLANDE" 2020. gada nogalē veica grozījumus līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu, pagarinot projekta beigu termiņu līdz 2021.gada jūnija beigām.

Līdz 2020.gada beigām ražošanā uzstādīta un palaista jaunās ēvelēšanas līnija ar padevi un pakošanas sistēmu. Tāpat ražotnes teritorijā pabeigta jaunās katla mājas būvniecība, uzstādīts un darbībā palaists katls.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas globālos ierobežojumus, jaunā daudzzāģa uzstādīšana atlikta līdz 2021.gada aprīlim.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

 

Publicēšanas datums: 19.08.2020.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Līdz 2020.gada 30.jūlijam ražošanā uzstādīta un palaista jaunās ēvelēšanas līnija ar  padevi un pakošanas sistēmu. Tāpat ražotnes teritorijā pabeigta jaunās katla mājas būvniecība, uzstādīts un darbībā palaists katls.

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi gan uz uzņēmuma saimniecisko darbību, gan radītājiem šķēršļiem iekārtu piegādātājiem, jauna daudzzāģa piegāde un uzstādīšana atlikta līdz 2020.gada beigām.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.  

 

Publicēšanas datums: 01.06.2020.

01.06.2020.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 2.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta tiešais mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Uzņēmuma paplašināšanās tiešā mērā stimulēs Smiltenes novada ekonomisko rādītāju un labklājības celšanu, proti, ar jaunā ražošanas korpusa izbūvi tiks radītas vismaz 24 jaunas darba vietas, kurās plānots nodarbināt cilvēkus gan no apkārtējā reģiona, gan rosinot atgriezties cilvēkus no Rīgas un ārvalstīm, kas šo reģionu pametuši labāka darba un atalgojuma meklējumos. Tāpat uzņēmuma attīstība cels SIA “VUDLANDE” finanšu rādītājus, cita starpā arī valsts un pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu apjomu, kas tālāk novirzāms novada kopējās attīstības veicināšanai.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

 

Publicēšanas datums: 02.09.2019.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Līdz 2019.gada 30.augustam ražošanā uzstādīta lielākā daļa no jaunās ēvelēšanas līnijas padeves un pakošanas sistēmas sastāvdaļām, kā arī piegādāta pati ēvele. Šobrīd norisinās aktīvs iekārtu un līnijas montāžas un regulācijas darbs. Tāpat ražotnes teritorijā uzsākta jaunās katla mājas būvniecība un tiek veikti katla uzstādīšanas un montāžas priekšdarbi.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.  

 

Publicēšanas datums: 01.05.2019.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē:

  1. jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšanu;
  2. jauna daudzzāģa uzstādīšanu;
  3. jauna apkures katla nomaiņu, t.sk. apkures inženeniersistēmas pārbūvi.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.