Eiropas Savienības atbalsts

30.06.2023.

Uzņēmums sekmīgi noslēdzis projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” īstenošanu, kura ietvaros izbūvēta jauna ražošanas ēka un labiekārtota apkārtējā teritorija. Ēkā nodota ekspluatācijā, veikta kadastrālā uzmērīšana un iesniegta dokumentācija reģistrēšanai zemesgrāmatā. Ēkā izvietotas vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas, kā arī piesaistīti jauni darbinieki, kas jau šobrīd ļauj uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt esošo saimniecisko darbību.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

31.03.2023.

Uzņēmums projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros izbūvētā ražošanas ēkā ir uzsācis saimniecisko darbību – ēkā izvietotas vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas – dēļu šķirotāji un pakotāji, kas ļaus uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt tālāko saimniecisko darbību. Vienlaikus ēkā norit labiekārtošanas darbi, t.sk. kārtotas nepieciešamās formalitātes saistībā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

30.12.2022.

SIA "VUDLANDE" projekts Nr.4.1.1.0/20/A/053  “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ir noslēdzies – uzņēmums projekta ietvaros uzstādīja jaunas šķeldošanas un baļķu mizošanas iekārtas, tādejādi vēl vairāk veicinot energoresursu iespējami efektīvu izmantošanu ražošanas procesos.

Projekta ietvaros izmaksas veidoja 638’788.86 EUR, no tām 330’656.68 EUR tiek līdzfinansēts no Kohēzijas fonda finansējuma.

29.12.2022.

Projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros noslēgti būvdarbi – uzbūvēta jauna ražošanas ēka, kurā plānots izvietot vairākas ražošanai nepieciešamās iekārtas, kas ļaus uzņēmumam ievērojami efektīvāk nodrošināt tālāko saimniecisko darbību. Šobrīd norit ēkas labiekārtošanas darbi, t.sk. kārtotas nepieciešamās formalitātes saistībā ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedza 5 milj. EUR, no tām 919 509,28 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

30.09.2022.

Projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ietvaros aktīvi norit būvdarbi – veikta nesošo konstrukciju uzstādīšana, ārējo inženiertīklu izbūve, kā arī daļēja teritorijas labiekārtošana. Ņemot vērā gan SIA “VUDLANDE” papildus pasūtītos darbus, gan arī ģeopolitiskās situācijas rezultātā kavētos materiālu piegādes termiņus, būvnieks ar uzņēmumu plāno vienoties par līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz š.g. beigām.

Kā jau iepriekš minēts, projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

 

29.09.2022.

SIA "VUDLANDE" projekts Nr.4.1.1.0/20/A/053  “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” tuvojas noslēgumam - projekta ietvaros pabeigta šķeldošanas un baļķu mizošanas iekārtu instalācija. Oktobra laikā plānots pabeigt trases siltināšanas darbus, tādejādi noslēdzot projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu.

Projekta ietvaros kā attiecināmās izmaksas noteiktas 638’788.86 EUR, savukārt no tām 51,76% jeb 330’656.68 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

30.06.2022.

Projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) ietvaros aktīvi būvdarbus veic būvkompānija SIA “RCI Gulbene”. Trīs mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas ir veikti nepieciešami zemes darbi un pamatu izbūve, kā arī uzsākta nesošo konstrukciju montāža. Tāpat uzsākti darbi pie ūdensapgādes un ārējās kanalizācijas izbūves.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

29.06.2022.

SIA "VUDLANDE" turpinās projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projekta ietvaros uzsākta šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtu instalācija. Paredzams, ka abas iekārtas tiks pilnībā uzstādītas, t.sk. veikta līnijas pilnas darbības testēšana, līdz š.g. jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

31.03.2022.

Projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) ietvaros noslēdzies publiskais iepirkums par būvdarbu pakalpojumu sniedzēju, kā rezultātā 2022.gada 17.martā noslēgts līgums ar būvkompāniju SIA “RCI Gulbene”. Šobrīd norisināt būvdarbu sagatavošanas darbi, savukārt aktīva būvniecības uzsākšana paredzēta ar aprīļa mēnesi.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

30.03.2022.

SIA "VUDLANDE" turpina projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta ietvaros piegādāta daļa no šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtām. Paredzams, ka abas iekārtas tiks pilnībā piegādātas un uzstādītas 2022.gada 2.ceturksnī.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

 

28.12.2021.

SIA "VUDLANDE" 2021.gada 2.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenot uzņēmumā plānotās otrās kārtas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē, kas atrodas "Lejasupītes", Smiltenes nov., Launkalnes pag., tādejādi turpinot efektīvu energoresursu izmantošanas veicināšanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

 • Jaunas šķeldošanas līnijas uzstādīšana;
 • Jaunas baļķu mizošanas līnijas uzstādīšana;
 • siltummezglu un siltumtrases pārbūve

Uzņēmums kopš līguma noslēgšanas ar CFLA veicis divus pasūtījumus par jaunas šķeldošanas līnijas un baļķu mizošanas iekārtu komplekta iegādi. Paredzams, ka abas iekārtas tiks piegādātas un uzstādītas 2022.gada 2.ceturksnī.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

28.12.2021.

SIA "VUDLANDE" turpina projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Šobrīd pilnībā izstrādātas jaunās ražošanas ēkas būvprojekts, par kuru saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Būvdarbu iepirkuma par ražošanas ēkas būvdarbiem izsludināts 07.12.2021 ar piedāvājumu iesniegšanu līdz 07.01.2022. Paredzams, ka līgums ar būvdarbu veicēju tiks noslēgts līdz 2022.gada februāra beigām.

Kā jau minēts iepriekš, projekta īstenošanas mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

15.09.2021.

SIA "VUDLANDE" turpina ERAF līdzfinansēta projekta Nr.3.1.1.5/19/A/048 ietvaros izstrādāt jauna ražošanas ēkas ar pieguļošo infrastruktūru būvprojektu. Šobrīd būvprojekta izstrāde ir beigu stadijā un to plānots nodot ekspertīzes veikšanai. Būvdarbus paredzēts uzsākt gada beigās un projektu pabeigt 2022.gadā.

Kā minēts iepriekš, projekta īstenošanas mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

 

Publicēšanas datums: 02.08.2021.

SIA "VUDLANDE" 2021.gada 2.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/053 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenot uzņēmumā plānotās otrās kārtas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē, kas atrodas "Lejasupītes", Smiltenes nov., Launkalnes pag., tādejādi turpinot efektīvu energoresursu izmantošanas veicināšanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares uzņēmumā.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:

 • Jaunas šķeldošanas līnijas uzstādīšana;
 • Jaunas baļķu mizošanas līnijas uzstādīšana;
 • siltummezglu un siltumtrases pārbūve

Projekta kopējās izmaksas plānotas 690’077,61 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas -  638’788.86 EUR, savukārt neattiecināmās izmaksas – 51’288.75 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 51,76% jeb 330’656.68 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 308’132.18 EUR uzņēmuma pašu līdzekļu finansējums.

Projekts īstenošana paredzēta 31 mēnešus, indikatīvi līdz 2023.gada beigām.  

 

Publicēšanas datums: 30.06.2021.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kas veiksmīgi tika realizēts un pabeigts 2021.gada 30.jūnijā.

Projekta mērķis bija veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē:

 1. jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana;
 2. jauna daudzzāģa uzstādīšana;
 3. jauna apkures katla nomaiņa, t.sk. apkures inženeniersistēmas pārbūve.

Projekta ietvaros izmaksas sasniedza 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR tiek segts ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

 

Publicēšanas datums: 01.06.2021.

SIA "VUDLANDE" turpina projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Šobrīd būvprojekta izstrāde ir beigu stadijā un līdz rudenim paredzēts izsludināt publisko iepirkumu par plānotajiem būvdarbiem.

Kā minēts iepriekš, projekta īstenošanas mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

 

Publicēšanas datums: 04.02.2021.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 2.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Saistībā ar ilgstošo covid-19 ārkārtas stāvokli valstī 2020.gadā tika veikti visi priekšdarbi, lai 2021.gada 2.februārī tiktu parakstīts līgums ar pakalpojuma sniedzēju par būvprojekta izstrādi. Plānojams, ka būvprojekts tiks izstrādāts līdz vasaras beigām.

Atgādinām, ka projekta īstenošanas mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Uzņēmuma paplašināšanās tiešā mērā stimulēs Smiltenes novada ekonomisko rādītāju un labklājības celšanu, proti, ar jaunā ražošanas korpusa izbūvi tiks radītas vismaz 24 jaunas darba vietas, kurās plānots nodarbināt cilvēkus gan no apkārtējā reģiona, gan rosinot atgriezties cilvēkus no Rīgas un ārvalstīm, kas šo reģionu pametuši labāka darba un atalgojuma meklējumos. Tāpat uzņēmuma attīstība cels SIA “VUDLANDE” finanšu rādītājus, cita starpā arī valsts un pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu apjomu, kas tālāk novirzāms novada kopējās attīstības veicināšanai.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

Publicēšanas datums: 04.01.2021.

 

 

 

 

 

 

SIA "VUDLANDE" 2020. gada nogalē veica grozījumus līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu, pagarinot projekta beigu termiņu līdz 2021.gada jūnija beigām.

Līdz 2020.gada beigām ražošanā uzstādīta un palaista jaunās ēvelēšanas līnija ar padevi un pakošanas sistēmu. Tāpat ražotnes teritorijā pabeigta jaunās katla mājas būvniecība, uzstādīts un darbībā palaists katls.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas globālos ierobežojumus, jaunā daudzzāģa uzstādīšana atlikta līdz 2021.gada aprīlim.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

 

Publicēšanas datums: 19.08.2020.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Līdz 2020.gada 30.jūlijam ražošanā uzstādīta un palaista jaunās ēvelēšanas līnija ar  padevi un pakošanas sistēmu. Tāpat ražotnes teritorijā pabeigta jaunās katla mājas būvniecība, uzstādīts un darbībā palaists katls.

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi gan uz uzņēmuma saimniecisko darbību, gan radītājiem šķēršļiem iekārtu piegādātājiem, jauna daudzzāģa piegāde un uzstādīšana atlikta līdz 2020.gada beigām.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.  

 

Publicēšanas datums: 01.06.2020.

01.06.2020.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 2.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide” ar identifikācijas Nr.3.1.1.5/19/A/048 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta tiešais mērķis ir uzņēmuma ražotnes, kas atrodas Lejasupītēs (Smiltenes nov., Launkalnes pag.), paplašināšanās, izbūvējot jaunu ražošanas ēku, kā arī veicot saistošos teritorijas labiekārtošanas darbus, t.sk. asfalta seguma izveidi. Projekta īstenošana veicinās uzņēmuma attīstību esošajā kokapstrādes, zāģmateriālu ražošanas, koksnes realizācijas sfērā, gan paaugstinot ražošanas apjomus, gan padarot ražošanas procesu efektīvāku un produktīvāku.

Uzņēmuma paplašināšanās tiešā mērā stimulēs Smiltenes novada ekonomisko rādītāju un labklājības celšanu, proti, ar jaunā ražošanas korpusa izbūvi tiks radītas vismaz 24 jaunas darba vietas, kurās plānots nodarbināt cilvēkus gan no apkārtējā reģiona, gan rosinot atgriezties cilvēkus no Rīgas un ārvalstīm, kas šo reģionu pametuši labāka darba un atalgojuma meklējumos. Tāpat uzņēmuma attīstība cels SIA “VUDLANDE” finanšu rādītājus, cita starpā arī valsts un pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu apjomu, kas tālāk novirzāms novada kopējās attīstības veicināšanai.

Projekta kopējās investīciju izmaksas sasniedz 5 milj. EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas - 2 043 353,97 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 45% apmērā - 919 509,28 EUR apmērā.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.decembrim.

 

Publicēšanas datums: 02.09.2019.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē, kas saistītas ar ražošanas procesa modernizēšanu un vecā apkures katla nomaiņu.

Līdz 2019.gada 30.augustam ražošanā uzstādīta lielākā daļa no jaunās ēvelēšanas līnijas padeves un pakošanas sistēmas sastāvdaļām, kā arī piegādāta pati ēvele. Šobrīd norisinās aktīvs iekārtu un līnijas montāžas un regulācijas darbs. Tāpat ražotnes teritorijā uzsākta jaunās katla mājas būvniecība un tiek veikti katla uzstādīšanas un montāžas priekšdarbi.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.  

 

Publicēšanas datums: 01.05.2019.

SIA "VUDLANDE" 2019.gada 13.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/037 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – kokapstrādē, veicot trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas uzņēmuma ražotnē:

 1. jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšanu;
 2. jauna daudzzāģa uzstādīšanu;
 3. jauna apkures katla nomaiņu, t.sk. apkures inženeniersistēmas pārbūvi.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 4 milj. EUR, no tām 1 milj. EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.

Projekts īstenošana paredzēta 22 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2020.gada beigām.